Wiadomości

Lambertz: Sceptycy klimatyczni ryzykują utratę możliwości gospodarczych

Ignorowanie tysięcy ludzi, którzy co tydzień wychodzą na ulice, żądając od światowych przywódców dotrzymania obietnic złożonych przy podpisywaniu porozumienia paryskiego ONZ w 2015 roku, byłoby nie tylko katastrofą ekologiczną, ale również gospodarczym i moralnym błędem – podkreśla w oświadczeniu przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.

Szef KR wydał oświadczenie przed szczytem klimatycznym ONZ, który rozpoczął się w poniedziałek w Nowym Jorku.

Jak podkreśłił Belg, sceptycy klimatyczni, którzy kwestionują związek między zachowaniem ludzi a zmianą klimatu, nie tylko ignorują naukę, ale także ryzykują utratę możliwości gospodarczych i pogłębienie przepaści między ludźmi a polityką. “Rządy na każdym szczeblu mają obowiązek podjęcia działań, gdyż w przeciwnym razie koszty spadną na przyszłe pokolenia” – zaznaczył.

Lambertz zauważył, że naukowcy są zgodni, co do tego, że zmiany klimatyczne postępują. Wskazał, że już obecnie coraz częściej doświadczamy ekstremalnych warunków pogodowych; Topnieją lodowce i lód na biegunach, poziom mórz rośnie, a utrata różnorodności biologicznej osiąga nowe zatrważające poziomy.

Zdaniem szefa Komitetu Regionów, równie przekonujący jest argument ekonomiczny: globalne ocieplenie kosztuje rocznie 12 mld euro. Według Lambertza, przejście na gospodarkę bezemisyjną stworzy bardzo potrzebne miejsca pracy, zwiększy konkurencyjność UE i zmniejszy naszą zależność energetyczną.

Przewodniczący KR zwrócił uwagę, że podczas dzisiejszej “wielkiej konferencji klimatycznej” w Nowym Jorku Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwie do przyspieszenia działań  na rzecz klimatu i zaangażowania się w realizację ambitniejszych celów w dziedzinie klimatu.

“Świat osiągnął już najbardziej ambitne w historii międzynarodowe porozumienie w sprawie klimatu. Uzgodniliśmy cele, większość procedur oraz przepisy wykonawcze. Niemniej przy obecnym stanie rzeczy temperatury na świecie wzrosną o 3 st. C do 2100 r. Musimy zwiększyć nasze ambicje, przekładając zobowiązania na wyniki. Nie uda nam się jednak wywiązać z tych obietnic bez zaangażowania społeczności lokalnych, miast i regionów” – podkreślił.

Lambertz dodał, że połowa ludności świata mieszka w miastach, a w 2050 r. udział ten prawdopodobnie osiągnie 70 proc. “Miasta zużywają aż 80 proc. energii i mają prawie taki sam udział w światowych emisjach gazów cieplarnianych. Samorządy lokalne mają kluczowe znaczenie, ponieważ są odpowiedzialne za ponad 70 proc. środków na rzecz ograniczenia zmiany klimatu oraz za sięgający 90 proc. odsetek działań związanych z dostosowaniem się do niej” – wyliczył Belg.

W opublikowanym niedawno raporcie ONZ stwierdzono, że inwestycje w rozwiązania niskoemisyjne w miastach przyniosą zwrot co najmniej 23,9 bln dolarów do 2050 r. Jednak samorządy lokalne, miasta i regiony nadal nie zajmują  formalnego miejsca przy stole światowych rozmów na temat klimatu. Zobowiązania i osiągnięcia miast i regionów w zakresie klimatu nie zostały jeszcze formalnie uznane ani zapisane w porozumieniu klimatycznym z Paryża.

“Niektórzy twierdzą, że mamy zaledwie 12 lat na zmianę kursu, więc zmierzenie i włączenie wysiłków miast i regionów jest sprawą pilną. Te wkłady ustalane na poziomie lokalnym i regionalnym mają kluczowe znaczenie dla wykorzystania osiągnięć miast i regionów w dziedzinie klimatu” – zaznaczył Lambertz.

Jak podkreślił, Europejski Komitet Regionów, będący zgromadzeniem przedstawicieli lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej, ma bezpośrednią wiedzę  na temat roli, jaką miasta i regiony odgrywają w realizacji działań na rzecz klimatu.

“Nasi członkowie posiadają bezpośrednie kompetencje w kluczowych obszarach procesu dekarbonizacji i prowadzą  codziennie działania na rzecz ekologicznych obszarów miejskich oraz wprowadzają szereg zrównoważonych rozwiązań –  od transportu po produkcję i zużycie energii, gospodarowanie odpadami i ochronę różnorodności biologicznej. Jednak samorządy lokalne potrzebują czegoś więcej niż uznanie i wsparcie” – wskazywał Lambertz.

I dodał: “wzywamy rządy i państwa do powielania i rozszerzania Porozumienia Burmistrzów, wspieranego obecnie przez ponad 9,5 tys. miast, które dobrowolnie zobowiązują się do przekroczenia unijnych celów w zakresie klimatu i energii”.

W ocenie Belga, zorganizowany system pomocy technicznej i finansowej pomaga władzom lokalnym w przejściu na zieloną gospodarkę. Zauważył, że Europejska pomoc finansowa za pomocą takich instrumentów jak europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym (ELENA), rozpoczęte 10 lat temu przez Europejski Bank Inwestycyjny, pozwoliła zgromadzić ok. 6 mld euro dla samorządów lokalnych na inwestycje przyjazne klimatowi.

W ramach tzw. zielonego ładu Unia Europejska – wskazał Lambertz – za swój priorytet uznaje transformację energetyczną i dekarbonizację gospodarki. “Europa musi zwiększyć swoje cele związane z energią i klimatem oraz utrzymać politykę regionalną UE – politykę spójności – jako jedno z kluczowych narzędzi służących realizacji działań w dziedzinie klimatu. Kolejny długoterminowy budżet UE po roku 2020, będący obecnie przedmiotem negocjacji, musi być odporny na zmianę klimatu, a rządy muszą położyć kres subsydiowaniu inwestycji opartych na paliwach kopalnych” – uważa Belg.

Zdaniem Lambertza, zmiana klimatu to jedno z poważniejszych zagrożeń, przed jakimi stoimy. “Nie da się uciec od prawdy – jest to wyścig z czasem” – ocenił.

Wegług szefa Komitetu Regionów, oczywiste jest, że żadne pojedyncze działanie nie powstrzyma globalnego ocieplenia, gdyż potrzebne są wspólne wysiłki wszystkich szczebli rządowych, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i poszczególnych osób.

Lambertz przypomniał, że Europejski Komitet Regionów wzywał jeszcze przed konferencją w Paryżu do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. “Cel ten został wprawdzie niedawno ustanowiony na szczeblu europejskim, ale nie znalazł jeszcze odzwierciedlenia w prawie europejskim. Wzywamy państwa na całym świecie do przedstawienia planów realizacji tego celu, w tym do wykazania, w jaki sposób angażują i wspierają one władze lokalne i regionalne” – oświadczył.

PAP

Tagi
Pokaż więcej

Kobieta we Wrocławiu

Portal dla kobiet we Wrocławiu - Zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close